بسم الله الرحمن الرحیم برای دیدن آموزش تصویری استفاده از وی چت (wechat) در کامپیوتر به ادامه مطلب توجه کنید.